Co to są transkrypcje?

Transkrypcja jest słowem pochodzącym z języka łacińskiego. Transcriptio, czyli przepisywanie. Jak wskazuje nazwa, transkrypcja polega na tym, aby przepisywać nagrania audio lub wideo na tekstową…