Kategorie
nieruchomości

Szerokie zastosowanie hal namiotowych

Postawienie hali lub magazynu to ogromna inwestycja, ale również i niezwykle długi czas trwania samej budowy. Aby rozpocząć jakiekolwiek prace, trzeba w pierwszej kolejności postawić na zgromadzenie bardzo dużego kapitału, przede wszystkim w formie kredytu, następnie poszukać ekipę fachowców, uzyskać wszelkie pozwolenia i czekać…. czekać, aż taki obiekt będzie mógł stanąć. Czy można jednak to jakoś przeskoczyć. Można!

 

Hale namiotowe – dobry wybór dla każdego

 

Bez wątpienia hale namiotowe stanowią bardzo dobry wybór dla tych wszystkich osób, którym zależy na czasie, na wygodzie i na ograniczeniu kosztów. To element nadrzędny i na tym właśnie należy skupić się w pierwszej kolejności. Takie hale cieszą się coraz większą popularnością i wybierane są one z roku na rok coraz częściej. Dlaczego? Bo są one uniwersalne, bo są tańsze w postawieniu ich i w codziennym użytkowaniu, bo nie potrzebują pozwoleń, bo można w każdej chwili rozebrać je i postawić w zupełnie nowym miejscu. W przypadku dużych obiektów, takie hale namiotowe to wybór, który jest coraz częściej wybieraną inwestycją. Stawia na to wielu przedsiębiorców, będąc w pełni zadowolonymi z tego, jakie korzyści takie rozwiązanie przynosi. Jesteśmy pewni, że bez względu na to, jakie ma być zastosowanie takiej hali, w każdym przypadku będzie ono strzałem w dziesiątkę. Patrząc na przestrzeni lat, na początku namioty spełniały się w roli plenerowych przestrzeni do urządzania imprez w ogrodzie. Dziś przemyślana konstrukcja pozwala tworzyć hale, które w każdej porze roku stanowią doskonałe i solidne obiekty do codziennego użytkowania. 

 

Hala namiotowa jako magazyn

 

Najczęściej wybieraną opcją, jeśli w grę wchodzą hale namiotowe jest magazyn. To on właśnie tworzony jest w takiej formie najczęściej i na niego stawia większość firm, która potrzebuje przestrzeni magazynowych. Bez wątpienia kluczowe znaczenie ma to, że taki magazyn może powstać szybko, jest tańszą inwestycją i nie ma on żadnych ograniczeń, jeśli w grę wchodzi jego powierzchnia. Firmy produkcyjne, sklepy, jak również i inne obiekty, wszystkie takie miejsca potrzebują magazynu, w którym można gromadzić tworzący się towar. Jeśli dany inwestor postawi na halę namiotową, w bardzo szybkim czasie będzie mógł ją otrzymać. Wystarczy tylko wybrać daną firmę, określić, jakie jest nasze zapotrzebowanie na obiekt, zapłacić i oczekiwać na efekt końcowy. Magazyn w formie namiotu może wyglądać tak samo, jak zwykła hala. W środku znajdą się odpowiednie regały, podłoga zostanie wylana, by mogły na niej jeździć wózki widłowe, całość będzie tak zaprojektowana, by funkcjonowanie w takim magazynie okazało się być kluczem do sukcesu. 

 

Hala namiotowa jako produkcja

 

Z całą pewnością hale namiotowe sprawdzają się także bardzo dobrze w przypadku firm produkcyjnych. Wiadomo bowiem, że wynajem hali produkcyjnej lub jej budowa, to inwestycja na ogromne miliony, na jaką nie zawsze każdego przedsiębiorcę stać. Co więcej, takie hale powstają często przez wiele miesięcy, a czasami również i lat. Jeśli postawimy na hale w formie namiotu, ta powstanie bardzo szybko, a co więcej, wydamy na nią dużo mniej pieniędzy, mimo że będzie ona spełniała zadania tak samo, jak tradycyjna budowa. Jedno jest pewne, chcąc postawić na produkcję na najwyższym poziomie, pragnąć wybrać rozwiązanie, dzięki któremu można ograniczyć koszty, na pewno hala namiotowa okaże się być bardzo dobrym wyborem dosłownie dla każdego. Odpowiednie oświetlenie, rozstawienie dopływu prądu, podłączenie wody, ogrzewanie. Każdy element ma tutaj znaczenie i im lepiej hala zostanie przemyślana, tym bardziej będzie ona praktyczną inwestycją. Grunt to oddać takie prace firmie, która ma wiedzę i doświadczenie, by coś takiego zaoferować.

 

Hala namiotowa jako hurtownia

 

Kolejnym miejscem, w którym taka hala namiotowa okaże się być dobrym wyborem jest hurtownia. To właśnie one wybierane są bardzo często przez właścicieli tego typu miejsc. Można postawić  na halę o małej, jak również i o dużej powierzchni. Można wybrać mały namiot, który będzie hurtownią owoców, a można postawić na duży namiot, w którym znajdzie się hurtownia odzieży. Jedno jest pewne, taki obiekt na pewno okaże się być doskonały, jeśli chodzi o wykorzystanie go na hurtownię i na to, by spełniała ona swoje zadania tak, jak należy, przy ograniczeniu znacząco kosztów.

 

Wybór odpowiedniej firmy

 

Bez względu na to, czym dana hala namiotowa jest i jakie jest jej zastosowanie, kluczowym elementem prowadzącym do pełnego zadowolenia jest na pewno firma, która takie hale stawia. Od niej zależy, jak taki obiekt będzie wykonany, jaki będzie czas realizacji takiej inwestycji i czy spełni ona swoje zadania. Jedno jest pewne, taka hala to bardzo dobry wybór i jeśli stoimy przed wyborem konkretnej opcji, to na pewno warto właśnie na nią zwrócić szczególną uwagę. Jesteśmy pewni, że w każdym przypadku okaże się ten wybór być trafioną w dziesiątkę opcją.

Kategorie
nieruchomości

Kim jest i jakie obowiązki ma zarządca nieruchomości?

Nie dla każdego jest jasne, kim jest i za co tak naprawdę odpowiada zarządca nieruchomości. Czy można zwrócić się do niego z każdym problemem dotyczącym nieruchomości? Jakie obowiązki na nim ciążą i czego może wymagać od lokatorów? Sprawdźmy, jak w rozumieniu prawa, brzmią odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kto może zostać zarządcą nieruchomości?

O stanowisku zarządcy nieruchomości http://www.pmgpartner.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami-warszawa-wola.php możemy poczytać w artykule 185 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.). Ustawa podlegała na przestrzeni lat sporym zmianom. Do 2014 roku zarządcą nieruchomości mogły zostać tylko osoby lub podmioty, które zdobyły państwową licencję zawodową zarządcy nieruchomości, jednak od roku 2014 nie ma już takiego wymogu. Nie oznacza to jednak, że potencjalni kandydaci na to stanowisko muszą się uczyć zawodu sami. Organizacje zrzeszające pośredników nieruchomości prowadzą opracowany przez siebie program szkoleń, po których ukończeniu wystawiane są licencje lub zaświadczenia potwierdzające nabytą wiedzę. Liberalizacja przepisów spowodowała, że stanowisko zarządcy nieruchomości stało się wyjątkowo popularną i zarazem intratną posadą.

Objęcie posady opiera się na umowie z właścicielem nieruchomości, wspólnotą mieszkaniową, lub innym podmiotem, który posiada na własność nieruchomość. Zarządcą może zostać osoba, bądź wyspecjalizowana firma, która obowiązkowo musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Zarządca nieruchomości powinien charakteryzować się wysokim poczuciem etyki zawodowej, odpowiedzialnością za powierzone mienie i zadania, uczciwością, rzetelnością, oraz dobrą organizacją pracy.

Umowa między zarządcą a właścicielem nieruchomości

Umowa o zarządzanie nieruchomością zawierana pomiędzy jej właścicielem a zarządcą powinna mieć formę pisemną, lub elektroniczną z podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Dokument ten odzwierciedla oczekiwania właściciela nieruchomości w zakresie nałożonych na zarządcę zadań i powinien zawierać w szczególności:

 • dane zarządcy i właściciela,
 • oświadczenie zarządcy o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • dane z księgi wieczystej nieruchomości,
 • ilość obiektów podlegających zarządcy,
 • wyszczególnienie wszystkich obowiązków nakładanych na zarządcę,
 • określenie zakresu kompetencji,
 • informację, że zarządca będzie ponosił odpowiedzialność za nieruchomość zgodnie z przepisami prawa,
 • akapit o obowiązku zachowania tajemnicy służbowej,
 • informację o konieczności prowadzenia pełnej dokumentacji rozliczeniowej oraz dokumentacji dotyczącej sprawowania opieki nad obiektami,
 • zamiar nałożenia konieczności sporządzenia całorocznego sprawozdania finansowego,
 • mechanizmy kontrolne i sankcje,
 • wysokość wynagrodzenia wypłacanego zarządcy.

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Obowiązki, jakie wykonuje zarządca nieruchomości http://www.pmgpartner.pl/kontakt.php, opierają się przede wszystkim na racjonalnej kompleksowej gospodarce ekonomicznej i finansowej powierzoną nieruchomością. Do kluczowych zadań zarządcy zaliczamy:

 • obowiązki związane z reprezentowaniem właściciela przed organami administracji państwowej,
 • odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymywanie czystości na terenie nieruchomości i w jej otoczeniu,
 • kontrolę stanu technicznego budynków, a także wszystkich zamontowanych instalacji oraz urządzeń,
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji księgowej, technicznej i pozostałej związanej z eksploatacją nieruchomości,
 • zapewnienie bieżącej konserwacji i modernizacji obiektów, garaży, ulic i ścieżek wchodzących w skład nieruchomości,
 • sprawne usuwanie awarii,
 • zawieranie najkorzystniejszych dla właściciela nieruchomości umów związanych z mediami, pracami remontowymi,
 • obsługa finansowa nieruchomości włącznie z opłaceniem podatków, rozliczeniem z urzędem, windykacją należności, obsługą konta bankowego,
 • organizacja zebrań wspólnoty mieszkaniowej.

Dobra organizacja pracy zarządcy kluczem do sukcesu

Zarządca nieruchomości powinien być bardzo dobrze zorganizowany. Ogrom obowiązków wynikających z gospodarowania nieruchomością wymaga rzetelnie prowadzonego terminarza. Aby współpraca pomiędzy zarządcą a lokatorami układała się bezproblemowo, konieczna jest łatwość w komunikacji. Dobrym sposobem na to, aby lokatorzy na bieżąco informowali o ważnych kwestiach, jest ustalenie konkretnych dni i godzin przyjmowania interesantów przez zarządcę. Idąc z duchem czasu, można do celu komunikacji użyć także adresu mailowego, lub formularza albo czatu na stronie internetowej zarządcy. Lokatorzy mogą wnosić do zarządcy nieruchomości o rozważenie montażu monitoringu, zainstalowania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, czy usunięcie uciążliwej awarii. Stały kontakt pomiędzy zarządcą i mieszkańcami zdecydowanie ułatwi sprawne rozpatrywanie wniosków. Dobrym pomysłem jest również uruchomienie numeru telefonu, pod którym lokatorzy będą mogli przez całą dobę zgłaszać bieżące usterki i sprawy, które uznają za pilne.