Czy warto korzystać z usług skrytki bankowej?

Zapewnienie bezpieczeństwa własnego majątku może stanowić nierzadko spory problem dla jego posiadacza. Może się wówczas okazać, że zależnie od przedmiotu, jaki chcemy przechować, znalezienie odpowiedniego miejsca może być nie lada wyzwaniem. Jednym z bardziej tradycyjnych sposobów radzenia sobie w tej sytuacji jest powierzenie wartościowego przedmiotu bankowi do oddania na przechowanie do skrytki bankowej. Choć obecnie nie jest to aż tak powszechna metoda, to wciąż istnieje kilka scenariuszy, gdy to właśnie skrytki bankowe mogą okazać się dobrym rozwiązaniem.

Kto może skorzystać z usług skrytki bankowej?

Banki oferujące usługi depozytowe umożliwiają skorzystanie z takich usług praktycznie bez ograniczeń. Oczywiście skrytki bankowe nie mogą być dostępne dla osób niepełnoletnich, jednakże pomijając ten detal, ze skrytki mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki, które osobowości prawnej nie posiadają. Prawo polskie zezwala także na umożliwienie posiadania takiej skrytki bankowej cudzoziemcom, a więc tym, którzy nie zamieszkują na stałe terenu kraju, a swój docelowy adres zamieszkania mają za granicą. Do założenia skrytki potrzebne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość np. paszportu, a w przypadku obywatela polskiego jedynie dowodu osobistego. Jak widać, niepotrzebna jest sterta dokumentów, a samo wynajęcie skrytki bankowej zajmuje ostatecznie chwilę. Skrytki bankowe podobnie jak w przypadku rachunków indywidualnych mogą mieć dwóch właścicieli – współwłaścicieli np. małżonków i być dostępne dla pełnomocnika. Wówczas podpisanie umowy najmu skrytki muszą podpisać obie osoby. Samo ustanowienie pełnomocnictwa do skrytki to już nieco więcej zachodu. Przy tym takie zabezpieczenie musi wiązać się ze szczególną formą pisemną zawieranej umowy, a podpis pełnomocnika na umowie powinien być zatwierdzony przez notariusza lub samego pracownika banku. Po podpisaniu i zatwierdzeniu zarówno współposiadacz jak i pełnomocnik mogą swobodnie dysponować wedle własnego uznania zawartością skrytki bankowej.

Jakie koszty wiążą się z posiadaniem skrytki depozytowej?

Posiadanie i korzystanie z dobrodziejstw przechowywania rzeczy w specjalnej skrytce bankowej jest usługą dodatkowo płatną. Koszty końcowe tej usługi są zależne jednak od zadeklarowanej zawartości, a także rozmiaru. Im większa wartość przedmiotu, tym większa odpowiedzialność banku, większa skrytka depozytowa i wyższe koszty końcowe. Jednak w przypadku dłuższych umów banki oferują możliwość skorzystania z oszczędności przy długofalowej współpracy. Płatność jest pobierana z góry. Nie ma też potrzeby, by martwić się, co stanie się z przedmiotem, gdy czas umowy dobiegnie końca. Po nieudanej próbie kontaktu z właścicielem skrytki, bank dokonuje jej opróżnienia i przenosi całą zawartość do osobnej skrytki, by w bezpiecznym miejscu mogła czekać na odebranie przez właściciela. Finalny koszt nabycia skrytki bankowej wynosi od 300 złotych do nawet 15 tysięcy za rok. Średni roczny koszt wynajęcia skrytki sięga to od 1500 do 2000 złotych. Najdroższe i najbezpieczniejsze są skrytki szwajcarskie, gdzie roczny wydatek na zabezpieczenie drogocennego przedmiotu obliguje na kwotę w okolicach 15 tysięcy. Dodatkowe korzyści również wiążą się z dopłatami np. dla zabezpieczenia skrytki zamkiem magnetycznym lub dorobienia dodatkowej pary kluczy.

Co może znaleźć się w skrytce?

Aby móc korzystać ze skrytki bankowej konieczne jest wcześniejsze doprecyzowanie pewnych detali. Należy określić wielkość schowka oraz podpisać z bankiem umowę i zapłacić za korzystanie ze skrytki bankowej za cały okres z góry. Umowa z bankiem jest o tyle ważna, ze ściśle precyzuje jakie przedmioty mogą trafić do skrytki. Przechowywać można np. ważne dokumenty, papiery wartościowe, a także cenne przedmioty jak, chociażby biżuterię czy metale szlachetne i przedmioty kolekcjonerskie. Skrytki bankowe pozwalają także na przechowywanie mniej wartościowych przedmiotów jak np. pamiątek rodzinnych. Nie ma możliwości, by w skrytce znalazły się przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu. Umieszczane broni czy narkotyków lub każdej innej substancji, czy przedmiotu, co do którego zachodzi podejrzenie, że pochodzi z działalności przestępczej, jest surowo zabronione. Nie wolno także umieszczać substancji chemicznych, zwłaszcza radioaktywnych i wybuchowych. Ograniczenie tyczy się również artykułów łatwo ulegających zepsuciu. Każda próba umieszczenia wspomnianych wyżej przedmiotów w skrytce bankowej może być podstawą rozwiązania umowy. W praktyce jednak jest to o tyle trudne, że skrytki bankowe znajdują się przeważnie w odosobnionym pomieszczeniu, z dala od pracowników banku i podczas ich opróżniania lub umieszczania przedmiotu klient banku zostaje sam. Bank wówczas, ze względu na zaufanie musi wierzyć jedynie w deklarację klienta podczas podpisywania umowy, że nie umieszcza w niej żadnych niebezpiecznych przedmiotów. De facto więc można w skrytce przechować dowolny przedmiot. Naruszenie tej deklaracji skutkuje jednak natychmiastowym zerwaniem umowy.