Dlaczego Polska jest atrakcyjna dla osób zza Wschodu?

Pracownicy z Ukrainy są spotykani w Polsce już nie tylko w dużych miastach. Coraz częściej można zauważyć ich na ulicach także mniejszych miast. Wszystko to, spowodowane jest faktem, że osoby zza wschodniej granicy coraz częściej dostają pozwolenia na pobyt oraz dostęp do rynku pracy, a po latach kartę pobytu nie tylko czasowego, ale także stałego, który upoważnia takie osoby do przebywania na terytorium danego kraju oraz mogą wykonywać pracę bez dodatkowych dokumentów https://apsprofitpolska.pl/pl/pl/o-firmie/agencja-pracy-szczecin/. Dlaczego jednak osoby z Ukrainy tak chętnie opuszczają się swój kraj oraz przyjeżdżają do Polski?

Osoby z Ukrainy, a także innych Państw po stronie wschodniej często decydują się na przyjazd do Polski oraz pracę przede wszystkim ze względów finansowych. Pracodawcy często spotykają się z sytuacją, kiedy obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski na 3 miesiące lub pół roku, aby zarobić jak najwięcej oraz wysłać te pieniądze swoim bliskim. Przez czas pracy, który wyznacza Urząd pracownicy ze wschodu chcą wykorzystać go maksymalnie jak to możliwe. Co oznacza w praktyce, że jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę, to potrafią pracować nawet 16 godzin w ciągu doby. Wszystko w jednym celu.

Dlaczego pracownicy z Ukrainy po pewnym czasie jednak decydują się na podróż do innych państw?

Zdarza się także, że pracownicy z Ukrainy, szczególnie Ci, z wykształceniem kierunkowym po pewnym czasie wracają do domu, co jest oczywiste, ponieważ rozłąka jest trudną sytuacją lub migrują do innych państw, głównie ze ściany zachodniej. Spowodowane jest tym, że pozornie w Polsce między innymi kursy językowe są tańsze niż od tych na Ukrainie, a doświadczenie, które są w stanie zdobyć w Polsce pozwala im na dalszą karierę między innymi w Wielkiej Brytanii lub Niemczech. Takie sytuacje pojawiają się między innymi w takich zawodach jak spedytor, w którym aby pracownicy z Ukrainy mogli świetnie zarabiać oraz znaleźć się na wysokich stanowiskach to wymagane jest najlepiej kilkuletnie doświadczenie oraz język na odpowiednim poziomie. W Polsce pracownicy z Ukrainy mogą znaleźć oferty pracy bez doświadczenia, jedynie z wykształceniem kierunkowym, za niższe pieniądze, natomiast zdobędą odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje.

W jakich branżach najczęściej spotyka się pracowników zza wschodu?

Z reguły osoby zza wschodu zaraz po przekroczeniu granicy szukają pracy jako magazynier, kierowca, gastronomia czy na produkcji. Szczególnie na dużych magazynach zdarza się, że jest możliwość zatrudnienia bez znajomości języka polskiego, a wszelkie niezbędne formalności związane z zatrudnieniem pracodawca załatwia. W takich miejscach są to osoby, które albo świeżo przyjechały do Polski albo nie szukają stałej pracy z możliwością rozwoju. Praca na magazynach jest kilku zmianowa, co sprawia, że takie osoby bez większych problemów mogą robić cenne dla nich nadgodziny.

Osoby, które jakiś czas mieszkają w Polsce, znają język na poziomie komunikacyjnym oraz mają pożądany na rynku pracy zawód lub ukończyli studia w Polsce mają łatwiejszą drogę do znalezienia wymarzonej pracy. Bariera językowa zazwyczaj jest największą przeszkodą, jeśli się ją przełamie to wszystko dla Ukraińców jest prostsze.

Czy trudno jest zatrudnić pracowników z Ukrainy?

Nie. Oczywiście wszystko zależy od tego, co znajduje się w paszporcie – czy jest to wiza na czas określony, pieczątka wjazdu czy pieczątka potwierdzająca złożenia wniosku na kartę pobytu czasowego. Pracownicy z Ukrainy posiadają także kartę pobytu czasowego, kartę pobytu stałego lub ewentualnie Kartę Polaka czyli coś w rodzaju polskiego dowodu tożsamości. na podstawie pieczątek, wizy oraz karty pobytu czasowego można zatrudnić takiego pracownika na podstawie oświadczenia, które wydaje Urząd, natomiast w przypadku Karty Polaka lub karty pobytu stałego nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty. W przypadku osób z wizą 09 czyli studenci również mają uproszczoną drogę do rozpoczęcia pracy na polskim rynku. Pracownicy z Ukrainy posiadający wizę 09 nie muszą mieć absolutnie żadnych dodatkowych oświadczeń aby podjąć zatrudnienie, wystarczy ważna legitymacja studencka. Osoby uczące się w szkołach policealnych nie dostaną takiej wizy, wymagane jest dla nich także oświadczenie https://apsprofitpolska.pl/pl/pl/posrednictwo-pracy-szczecin/. Oświadczenie to dokument, na który czeka się około 14 dni roboczych i to dzięki niemu zatrudnienie takich osób jest legalne.

Czy warto mieć w swojej kadrze pracowników z Ukrainy?

Warto dać szansę każdemu, kto ma odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia. Pracownicy zza wschodu często przyjeżdżają wykształceni oraz z nadzieją na brak dyskryminacji. Większość z nich z różnych powodów chce uczciwie pracować i odprowadzać podatki. Mogą się zdarzyć przypadki, że osoba przyjeżdża na chwilę oraz opuszcza Polskę, ale większość z nich dąży do legalnego pobytu oraz chce mieć szansę, aby pracować w swoim zawodzie. W przypadku kiedy bariera językowa jest przełamana to pracodawca nie odczuwa większej różnicy pomiędzy pracownikiem z Polski a z Ukrainy, jest to tylko kwestia formalności oraz złożenia odpowiednich dokumentów.