Jak wnieść sprawę o rozwód

Każdego roku, coraz większa ilość małżeństw podejmuje decyzję o rozwodzie. Niekiedy to obie strony pragną rozwodu, a niekiedy tylko jedna ze stron. Jednak w każdym przypadku, aby sprawa rozwodowa mogła się rozpocząć należy w pierwszej kolejności wnieść pozew rozwodowy. 

Jak złożyć pozew rozwodowy?

W sytuacji, gdy zdecydujemy się na rozwód, musimy wnieść pozew rozwodowy. Pozew taki wnosi się do wydziału cywilnego, sądu okręgowego. Ważne jest jednak, aby właściwość miejscowość sądu, do którego wnosimy pozew została w pełni zachowana. Otóż, sądem właściwym miejscowo do wniesienia pozwu rozwodowego jest ten sąd, który mieści się w obrębie ostatniego, a zarazem wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Natomiast, może zdarzyć się również taka sytuacja, że małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania, wtedy sądem właściwym do wniesienia pozwu rozwodowego będzie sąd, w obrębie którego ma miejsce zamieszkania pozwany. Istotną informacją jest również to, że pozew o rozwód można wnieść zarówno bezpośrednio w sądzie, a także za pośrednictwem poczty. Decydując się na wysłanie pozwu pocztą trzeba pamiętać, aby przesyłka została wysłana wyłącznie listem poleconym. W przeciwnym wypadku nie zostanie pozew przyjęty. Oprócz tego, należy również pamiętać o dołączeniu dowodu nadania takiego listu. 

Z jakich elementów powinien składać się pozew rozwodowy?

Jak wnieść sprawę o rozwódPozew rozwodowy, aby mógł być w pełni zaakceptowany przez sąd powinien posiadać takie kwestie jak: oznaczenie sądu, oznaczenie stron postępowania, data oraz miejscowość sporządzenia pozwu, informacja o uzyskiwanych dochodach każdego z małżonków, informacja odnośnie tego, czy rozwód ma być orzeczony o winie, czy też nie, jak również precyzyjne określenie dowodów, jakie zamierzamy przedstawić sądowi. Oczywiście, podczas dostarczania pozwu rozwodowego nie możemy zapominać również o dostarczeniu odpowiednich załączników, a można do nich zaliczyć przede wszystkim: akt małżeństwa, jak również zaświadczenie o uzyskiwanych zarobkach przez każdego małżonka. W przypadku rozwodu, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawniczej od rozwodów. Kancelaria od rozwodów będzie w stanie pomóc nam na każdym etapie postępowania. Zarówno, jeżeli chodzi o kwestię sporządzenia pozwu, jak również o późniejsze działania, do których należy zaliczyć przede wszystkim pozyskiwanie dowodów w sprawie. Dzięki prawnikowi od rozwodów będziemy mogli poczuć się o wiele bardziej pewnie siebie, jak również bezpieczniej, a tym samym stres związany ze sprawą rozwodową znacząco się obniży. Podczas spraw rozwodowych, warto poszukać takiej kancelarii prawniczej od rozwodów, w której będą pracować wyłącznie najbardziej doświadczeni adwokaci od rozwodów. Dzięki temu będziemy mieli większą pewność, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Odpowiedni prawnik od rozwodów to przede wszystkim taka osoba, która potrafi poradzić sobie nawet w najbardziej skomplikowanej sytuacji i służyć pomocą w każdej kwestii. ‘

Co załączyć do pozwu rozwodowego?

Otóż, jak już powyżej zostało wspomniane, załączniki w pozwie rozwodowym są niezwykle istotne. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że najważniejszymi dokumentami, które są obowiązkowe przy składaniu pozwu są: akt małżeństwa (może być odpis takiego aktu), akt urodzenia wspólnych dzieci małoletnich (jeżeli takie są), jak również dowód uiszczenia opłaty od pozwu. Dowód uiszczenia opłaty od pozwu jest niezmienny od wielu lat i wynosi 600 złotych. W przypadku, gdy decydujemy się o wniesienie pozwu z orzeczeniem o winie i ustaleniem alimentów to niezbędne będzie również dostarczenie zaświadczenia o zarobkach obojga małżonków. Natomiast, jeżeli wnosimy pozew bez orzekania o winie to takiej potrzeby nie ma. Oczywiście, wspomniane załączniki to takie ustawowe minimum. Bowiem, jeżeli w roszczeniu pozwu rozwodowego została poruszana także kwestia uregulowania opieki nad dziećmi i zasądzenia na ich rzecz alimentów, to istotne będzie też dostarczenie stosownych dokumentów, które będą potwierdzały ich koszty utrzymania. Z kolei, jeżeli składamy pozew o rozwód z orzeczeniem o winie z tytułu zdrady małżonka to ważne będzie również dostarczenie sądowi różnorodnych dowodów potwierdzających taką czynność, a mogą tymi dowodami być na przykład: bilingi rozmów, wydruki smsów, jak również raport prywatnego detektywa. 

Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów?

Jest wiele przyczyn, przez które dochodzi do rozwodów. Czasami dochodzi do rozwodu z inicjatywy jednego z małżonków, a czasami z inicjatywy obojga. Jeżeli chodzi o najczęściej występujące powody rozwodów to można tutaj zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak: brak bliskości, brak pożądania, brak akceptacji odnoszących się do wyborów danego małżonka, przemoc w rodzinie, nadużywanie alkoholu, nadużywanie narkotyków, zbyt duży natłok obowiązków służbowych, jak również niezgodność charakterów. Niezgodność charakterów może się pojawić przede wszystkim w sytuacji, gdy dwie osoby decydują się na zawarcie związku małżeńskiego nie znając się zbyt dobrze przed ślubem.