Adwokat do prawa medycznego

Adwokat do prawa medycznego – prawo to najszybciej rozwijająca się dziedzina nauki. Jednak większość ludzi kojarzy to przede wszystkim ze sprawami karnymi, alimentacyjnymi i rozwodowymi. Jednocześnie prawo może nam również pomóc w radzeniu sobie z pominiętymi lub nieprawidłowymi praktykami medycznymi. W takim przypadku odpowiednim specjalistą byłby radca prawny.

Pacjent

Jeśli personel medyczny wyrządzi krzywdę pacjentom poprzez winne lub niewinne działania, może zostać postawiony przed sądem. W takiej sytuacji radca prawny może:

 • Dochodzić zadośćuczynienia za doznaną przez pacjenta krzywdę,
 • Dochodzić odszkodowania pieniężnego za szkody wyrządzone pacjentom przez personel medyczny,
 • Pełnić funkcję pełnomocnika pacjentów w sprawach sądowych dotyczących nieprzestrzegania przez lekarzy zasad prywatności i ochrony danych osobowych na mocy RODO,
 • Reprezentować pacjentów w sprawach dotyczących naruszenia ich praw osobistych.

Personel medyczny

Adwokat do prawa medycznego
Adwokat do prawa medycznego

Jak wspomniano powyżej, prawnicy zajmujący się prawem medycznym zajmują się nie tylko sprawami, w których ofiarą jest pacjent. Służy również tym, którzy na co dzień pracują w branży medycznej. Mogą to być na przykład ratownicy medyczni, pielęgniarki lub dentyści. Ponieważ zawody te są zawodami wiarygodnymi, osoba pracująca w zawodzie musi podejmować właściwe decyzje, co oczywiście wymaga wsparcia dużej wiedzy i umiejętności.

Radca prawny może pomóc w:

 • reprezentacja na rozprawach sądowych dotyczących odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej,
 • pomoc praktykom w procesie polubownego rozwiązywania problemów,
 • udzielać porad prawnych w bieżących sprawach medycznych,
 • naruszenie mienia należącego do praktyka.

Z punktu widzenia prawa medycznego do najważniejszych pojęć należą:

 • zdarzenie medyczne
 • zdarzenia medyczne, w przypadku których możesz potrzebować pomocy prawnika medycznego, obejmują m.in.: uszkodzenie ciała, wiedzę o zakażeniu pacjenta czynnikiem medycznym przyczynowym lub jego rozstroju zdrowia, lub wiedzę o śmierci z powodu działań, które

Nie otrzymać odpowiednie wsparcie medyczne:

 • Diagnoza, jeśli jest podstawą niewłaściwego zastosowania terapii lub jej zaniechania, co prowadzi do rozwoju choroby,
 • używanie niewłaściwego sprzętu medycznego lub źle dobranych leków,
 • Stosuj leczenie, w tym niepotrzebną operację.
 • błąd medyczny.

Błąd medyczny jest dobrze zdefiniowanym pojęciem w prawie. Działa z pojęciami takimi jak błąd lekarza, wiedza medyczna czy błąd w sztuce lekarskiej. Błędy medyczne to: nieprawidłowa diagnoza, nieskuteczne leczenie, stosowanie leków, które nie są odpowiednie dla danej choroby. W przypadku popełnienia winy lub popełnienia błędu lekarskiego pacjenci mają prawo dochodzić zadośćuczynienia w sądzie.

Polecamy uwadze:

Tajemnica lekarska

Zachowanie tajemnicy lekarskiej jest częścią zawodu lekarza. Co więcej, jest to jedno z najważniejszych praw pacjenta. Lekarze nie mogą ujawniać żadnych informacji o pacjencie, takich jak przebieg leczenia i dane osobowe. To nie tylko zasada etyki lekarskiej, ale przede wszystkim konsekwencja przepisów regulujących zawody medyczne, takie jak lekarze czy dentyści. Jeżeli pacjent podejrzewa drobne naruszenie tajemnicy lekarskiej na jego temat, może dochodzić swoich praw w sądzie, zarówno cywilnie, jak i karnie.

Prawa pacjenta

Prawa pacjentów regulują powszechnie obowiązujące przepisy. Wśród nich warto wymienić przede wszystkim prawo:

   • udzielanie pomocy medycznej, ponieważ ich zdrowie lub życie jest zagrożone,
   • zapewnić pomoc medyczną zgodną z aktualną wiedzą,
   • Pomoc medyczna powinna być udzielana dokładnie i dyskretnie,
   • pomoc medyczna podczas porodu i krótko po porodzie,
   • uzyskania informacji o przysługujących Ci prawach,
   • Uzyskaj informacje o aktualnym stanie zdrowia,
   • zachować poufne informacje o przebiegu leczenia lub dane osobowe,
   • Uzyskaj informacje, które składają się na plik leczenia.

Dlaczego w tej sytuacji warto skorzystać z pomocy prawnej?

Odpowiednie reakcje na określone zdarzenia należy rozumieć jako błąd w sztuce lekarskiej, niewłaściwe prowadzenie konsultacji lekarskich, czy też stosowanie niewłaściwego leczenia, którego konsekwencjami będzie utrata zdrowia, a nawet życia, a są niezwykle ważne. Nie powinieneś czekać na rozprawę sądową, aby mieć rozprawę prawną. Dzięki odpowiedniej pomocy możemy właściwie chronić swoje prawa wynikające z ustawy. Składając oświadczenie o zdarzeniu medycznym do komisji orzekającej możemy stwierdzić, że ma ono znaczenie dla dalszego załatwienia sprawy.