Co to są transkrypcje?

Transkrypcja jest słowem pochodzącym z języka łacińskiego. Transcriptio, czyli przepisywanie. Jak wskazuje nazwa, transkrypcja polega na tym, aby przepisywać nagrania audio lub wideo na tekstową formę. Osoba, która odpowiada za realizację transkrypcji, słucha nagrania lub filmu, a następnie krok po kroku przepisuje usłyszane wypowiedzi w dokumencie tekstowym. Oto poradnik, w którym przedstawiamy pakiet najważniejszych informacji na temat transkrypcji. Zapraszamy do lektury. 

 

Co to jest transkrypcja? 

Co to są transkrypcje?Większość osób słysząc słowo transkrypcja kojarzy go przede wszystkim z przepisywaniem wywiadów. W takiej formie mamy do czynienia z dialogiem minimum dwóch rozmówców, który następnie jest spisywany, by mogli się z nim zapoznać czytelnicy. Jeśli rozmówców jest więcej, wówczas jest to tzw. wywiad grupowy. Z reguły wywiady są realizowane w kawiarniach lub restauracjach. To może z kolei powodować występowanie rozmaitych trudności podczas pracy z przygotowywanym nagraniem. Gwar, odgłosy naczyń, rozmowy i inne tego typu elementy powodują, że później transkrybent ma spory problem z realizacją fachowej transkrypcji. Zrozumienie wypowiedzi poszczególnych rozmówców nie zawsze jest możliwe w 100%. Co gorsza, gdy uczestnicy rozmowy mają wadę wymowy lub specyficzny sposób mówienia, wtedy transkrybent ma jeszcze trudniejsze zadanie. 

A kim jest transkrybent? Tak jak wspomnieliśmy powyżej, jest to osoba odpowiadająca za przepisywanie odsłuchiwanych nagrań do pliku tekstowego. Transkrybenci przepisują nie tylko wywiady, ale również mnóstwo innych form. Niektórym może się na pierwszy rzut oka wydawać, że transkrybenci mają pracę marzeń, gdyż jest ona lekka, łatwa i przyjemna. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Oczywiście, wysłuchiwanie czyiś wypowiedzi może wydawać się proste, jednak w istocie często okazuje się, że zrozumienie wypowiedzi różnych osób wcale nie jest takie proste.
Jaki jest zakres obowiązków transkrybenta? Musi on nie tylko mieć dobry słuch, ale również świetnie orientować się co do obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny. To nie wszystko. Osoba wykonująca ten ważny zawód musi również umieć wczuwać się w emocje osób, które wypowiadają poszczególne wypowiedzi. Bardzo ważna jest także umiejętność szybkiego, najlepiej bezwzrokowego pisania na klawiaturze. Dzięki temu wykonywanie powierzonych takiej osobie zadań jest znacząco ułatwione. Oczywiście, nauka szybkiego pisania na klawiaturze zajmuje mniej lub więcej czasu w zależności od predyspozycji danej osoby, jednak jeśli ktoś jest początkującym transkrybentem i nie potrafi zbyt szybko pisać na klawiaturze, to początkowo jego zarobki na pewno nie będą na zadowalającym poziomie. Im wolniej się pisze, tym mniejsze zarobki się uzyskuje.
Transkrybenci lubią, gdy otrzymują od zleceniodawców takie prace, w których nagrania są bardzo dobrze nagrane, a zrozumienie poszczególnych wypowiedzi nie sprawia żadnych trudności. Niestety, rzeczywistość zazwyczaj jest zupełnie inna. Okazuje się, że transkrybenci najczęściej muszą odsłuchiwać wypowiedzi z ogromną liczbą zakłóceń, szumów oraz o ogólnej złej jakości. Elementem przeważającym w tych nagraniach jest hałas. Co gorsze – rozmówcy dość często wchodzą sobie w zdanie, przekrzykują się, co w ogromnym stopniu utrudnia przygotowanie profesjonalnej transkrypcji. Czasami dzieje się tak, że jedną minutę nagrania trzeba analizować przez minimum 25 minut.

 

Kto najczęściej zamawia usługi transkrypcji? 

Z usług profesjonalnych transkrybentów korzystają zazwyczaj lekarze, prawnicy, studenci, dziennikarze a także wszyscy ci, którym zależy na przepisaniu na formę tekstową nagrań oraz filmów wideo. Dzięki zamianie nagrania w formę pisemną można zaoszczędzić naprawdę mnóstwo czasu. Dobre transkrypcje charakteryzują się tym, iż są w pełni czytelne oraz umożliwiają szybkie oraz bezproblemowe odnalezienie tych fragmentów, na których najbardziej nam zależy. Dla dziennikarzy jest to z pewnością ogromne ułatwienie, które znacząco wpływa na komfort ich codziennej pracy.
Trzeba przecież zdać sobie sprawę z tego, jak wiele czasu i energii zajmuje samodzielne analizowanie wywiadu w formie audio lub wideo. O wiele lepiej jest, gdy dziennikarz otrzyma gotowy tekst, który później będzie mógł poprawić oraz przesłać do autoryzacji zainteresowanym osobom, które w danej rozmowie uczestniczyły.

 

Najważniejsze rodzaje transkrypcji 

Istnieją dwa najważniejsze typy transkrypcji. Pierwszy z nich to transkrypcja standardowa, którą określa się również jako wygładzoną lub naturalną. W takim typie transkrypcji wszystkie wypowiedzi spisuje się z pominięciem tych odgłosów, które uznaje się za niepotrzebne. Mowa tutaj o zająknięciach, krzykach, chrząknięciach itd.
Drugi z rodzajów transkrypcji to transkrypcja pełna, czyli dosłowna. Nazywa się ją też transkrypcją słowo w słowo. Zapis wszystkich wypowiedzi jest pełny i szczegółowy. Uwzględniane są tu wtrącenia, powtórzenia, chrząknięcia czy błędy gramatyczne popełniane przez wszystkich rozmówców biorących udział w wywiadzie.