Fundusz Dostępności

Fundusz Dostępności zapewnia ogromne wsparcie w przełamywaniu barier architektonicznych. Uwolniliśmy „więźnia z trzeciego piętra”. Fundusz Dostępności to jedna z najnowszych inicjatyw gospodarczych, w którą zaangażowana jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Program jest dostępny w całym kraju dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, uczelni wyższych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, a grono zadowolonych beneficjentów z całej Polski dotarło do kilku podmiotów.

Fundusz Dostępności
Fundusz Dostępności

Dostępne środki na realizację projektu wynoszą 30 mln zł, głównie dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i sektora publicznego, a także szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych w całym kraju. W ramach tego projektu mogą być realizowane projekty mające na celu zapewnienie lub poprawę dostępności budynków mieszkalnych wielorodzinnych, gospodarczych oraz budynków zbiorowego zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Nabór wniosków rozpoczął się 29 stycznia, a z każdym tygodniem pojawiały się kolejne zainteresowane podmioty.

– Fundusz Dostępności jest instrumentem mającym na celu poprawę lub zapewnienie dostępności w budynkach mieszkalnych, budynkach zbiorowego zamieszkania (takich jak akademiki) oraz w instytucjach publicznych i uczelniach. Jest to program dla osób o specjalnych potrzebach, takich jak osoby niepełnosprawne, które mają utrudniony dostęp do swoich mieszkań lub instytucji. Program służy również osobom starszym i dzieciom. Zależy nam na uniwersalności projektu, pokonywaniu barier architektonicznych, których wiele nadal istnieje na naszych ulicach – mówi Dariusz Mikołajczyk z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. – Ten projekt jest często nazywany projektem windy. Budynki, modernizacje dźwigów, budowa podjazdów, ramp i wind są wspierane przez fundusz – dodaje przedstawiciel Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Co warto wiedzieć o Funduszu Dostępności?

  • Maksymalna kwota pożyczki: do 2 000 000,00 zł
  • Oprocentowanie stałe: od 0,15% (stawki mogą być wyższe w przypadku korzystania przez pożyczkobiorców z limitów pomocy publicznej, w tym minimalnych)
  • Okres spłaty: do 20 lat
  • Okres karencji: do 6 miesięcy
  • Brak dodatkowych opłat i prowizji,
  • Pożyczkobiorcy mogą otrzymać częściową spłatę kapitału pożyczki – do 40%,
  • Dofinansowanie można łączyć z dotacjami z PFRON.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, fundacje, organizacje non-profit oraz jednostki samorządu terytorialnego. Fundusze dostępności są również popularne na uczelniach. Projekt ma zasięg ogólnopolski. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku wraz z pozostałą dokumentacją.